Wat moet je weten over het coronavirus?

In China, in de regio Wuhan, startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus.
Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. In Nederland werd op 27 februari de eerste patiënt met het virus gevonden. Ook in andere landen, binnen en buiten Europa, dook het virus al eerder op. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik meteen weg
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt
  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Pictogrammen met hygiënemaatregelen

Maximaal persoonlijk contact in de anderhalve meter-werkelijkheid

 
De afgelopen maanden heeft Emergis zich steeds gehouden aan de RIVM-richtlijnen, de adviezen van de GGD en de richtlijn GGZ en corona. Gedurende de zomerperiode konden we onze maatregelen wat versoepelen. Echter sinds eind september zijn met het oplopen van het aantal besmettingen in ons land ook de maatregelen bij Emergis weer aangescherpt. Zo bewegen we, zo goed en zo kwaad als het gaat, steeds mee met de situatie waarin we ons bevinden.
 
Maar voorop staat dat cliënten de behandeling krijgen die zij nodig hebben. Ook in deze lastige omstandigheden. Dat betekent dat onze hulpverleners steeds zullen afwegen hoe zij gaan behandelen en begeleiden: online (via beeldbellen) waar dat kan en face-to-face waar dat nodig en gewenst is. We proberen samen met de cliënt en zijn naasten te streven naar maatwerk in de best passende vorm.
 
Wat ‘de anderhalve meter-samenleving' concreet betekent voor onze dienstverlening, onze cliënten, bewoners, familie, naasten en medewerkers hebben we op een rijtje gezet:

De poliklinieken zijn (deels) open. Om elkaar op een veilige manier te kunnen ontmoeten, vragen wij onze cliënten vooraf of ze coronaklachten hebben en vragen we hun aandacht voor een aantal regels. Ruimtes en wachtkamers worden zodanig ingericht dat het mogelijk is om handen te wassen of te desinfecteren en anderhalve meter afstand te houden. Een aantal behandelkamers wordt voorzien van een kuchscherm. Lukt dat niet dan blijft de behandelkamer buiten gebruik.

De groepsbehandelingen worden daar waar mogelijk en gewenst opgestart en zijn deels ook al opgestart. Hiervoor geldt dat de groep niet groter mag zijn dan de ruimte toelaat. Deelnemers moeten anderhalve meter afstand kunnen houden en geen ziekteverschijnselen hebben. Dit betekent dus dat de groepsbehandelingen ook deels digitaal blijven verlopen en dat de groepssessies minder frequent zijn dan de deelnemers gewend zijn.

Huisbezoeken (incl. FACT) en de outreachende contacten worden waar mogelijk en gewenst fysiek hervat. Er is een protocol huisbezoeken met creatieve oplossingen om elkaar veilig en bij de cliënt thuis te ontmoeten. Maar ook hiervoor geldt dat het contact deels nog via digitale weg blijft verlopen. 

Ook als het gaat om crisis, spoed of IHT wordt eerst gekeken of met beeldbellen kan worden volstaan. Wanneer de cliënt toch naar Kloetinge moet komen of de cliënt thuis bezocht dient te worden, gelden dezelfde maatregelen als bij poliklinische bezoeken en huisbezoeken.

De zorg en begeleiding in de klinieken, beschermende woonvormen en opvanglocaties is in de afgelopen maanden doorgegaan. Uiteraard wel met alle benodigde maatregelen om besmettingen te voorkomen. 

Ook de zorg aan cliënten die verplichte zorg ontvangen (GGZ en forensisch en reclassering) is tijdens de coronaperiode (op aangepaste wijze) doorgegaan en blijven we voortzetten.

De werkleerbedrijven (WLB), inclusief werkgebouw De Motte in Kloetinge, zijn per 20 mei weer aan het opstarten voor iedereen. Wel met minder mensen per locatie om zo voldoende afstand te kunnen bewaren. Dit heeft tot gevolg dat iedereen ongeveer voor 50% van de normale tijd aanwezig kan zijn. Ook nemen de WLB’s de nodige (hygiëne)maatregelen om ‘coronaproof’ te kunnen werken. Voor 20 mei waren er al ongeveer 25 cliënten aan het werk omdat hun behandelaar dit noodzakelijk vond. De werkbegeleiders nemen vanaf 20 mei persoonlijk contact op met hun ‘cliëntmedewerkers’ om afspraken te maken wie wanneer weer welkom is. 

Bij Kind & jeugd is de situatie afwijkend. De dag- deeltijdbehandelingen voor kinderen tot 12 jaar zijn ondertussen weer gestart. In de kliniek vinden ook weer opnames plaats. Ook de groepsbehandelingen zijn weer opgestart. Voor de kinderen boven de 12 jaar wordt er vanaf 2 juni stapsgewijs opgeschaald. In het algemeen kan gesteld worden dat kind & jeugd het beleid van de scholen volgt. Ambulant zal opgestart worden voor zover dat mogelijk is. Ook hier is de verwachting dat dit voorlopig deels fysiek en deels digitaal blijft.

Bezoek van familie en naasten aan onze cliënten en bewoners is weer toegestaan. Het aantal bezoekers per keer per cliënt of bewoner en de tijdsduur van het bezoek, worden per situatie afgesproken. Dit is dus altijd maatwerk. Belangrijk blijven de gezondheidscheck en de 1,5 meter afstand. Op de centrale voorziening in Kloetinge zijn drie speciale bezoekersruimtes ingericht. 

Als fysiek bezoek niet mogelijk is, gaan we altijd op zoek naar alternatieve manieren. Bijvoorbeeld beeldbellen of whatsappen. 

Het coronavirus heeft gevolgen voor cliënten die in zorg zijn bij Emergis,  hun naastbetrokkenen en de hulpverlening om de cliënt heen. Soms is de zorg tijdelijk stop gezet of wordt het op een andere manier aangeboden. Daardoor ontstaat er soms twijfel of zijn er onduidelijkheden en vragen.  Lees hier meer over op de pagina: voor familie en naastbetrokkenen. 

Heb je naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen?
Bekijk hier de meest gestelde vragen en antwoorden

Afbeelding
Afbeelding van het coronavirus

Meer informatie over het coronavirus, de besmettelijkheid en de kans op verspreiding is te vinden op de website van het RIVM.

Meer informatie over de verschillende maatregelen die gelden in Zeeland is te vinden op de website www.zeelandveilig.nl.

Voor mensen met een verstandelijke beperking is er de website www.corona.steffie.nl. Op deze website legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het nieuwe coronavirus op een eenvoudige manier uit.

Bij vragen over je gezondheid kun je terecht bij je eigen huisarts en algemene vragen over het virus kunnen gesteld worden via: 0800 13 51. GGD Zeeland is voor vragen over het virus te bereiken van maandag tot en met vrijdag via: 0113 24 94 80 van 08.00 tot 17.00.

Downloads