Wat moet je weten over het coronavirus?

In China, in de regio Wuhan, startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus.
Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. In Nederland werd op 27 februari 2020 de eerste patiënt met het virus gevonden. Ook in andere landen, binnen en buiten Europa, dook het virus al eerder op. Wereldwijd zijn er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Allereerst is het van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je nu wel of niet gevaccineerd bent. Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe minder het virus zich kan verspreiden.

  • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
  • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
  • Anderhalve meter - twee armlengtes - is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.
  • Schud geen handen.
  • Was vaak en goed je handen.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Maximaal persoonlijk contact 

 
Het afgelopen jaar heeft Emergis zich steeds gehouden aan de RIVM-richtlijnen, de adviezen van de GGD en de richtlijn GGZ en corona. Gedurende de zomerperiode konden we onze maatregelen wat versoepelen. Echter sinds begin november zijn met het oplopen van het aantal besmettingen in ons land ook de maatregelen bij Emergis weer aangescherpt. Zo bewegen we, zo goed en zo kwaad als het gaat, steeds mee met de situatie waarin we ons bevinden.
 
Maar voorop staat dat cliënten de behandeling krijgen die zij nodig hebben. Ook in deze lastige omstandigheden. Dat betekent dat onze hulpverleners steeds afwegen hoe zij gaan behandelen en begeleiden: online (via beeldbellen) waar dat kan en face-to-face waar dat nodig en gewenst is. We proberen samen met de cliënt, de bewoner en zijn naasten te streven naar maatwerk in de best passende vorm.
 
Update 3 november 2021

Het aantal coronabesmettingen in Nederland is de afgelopen weken toegenomen. Ook bij Emergis zien we een stijging en zien we de druk op de bezetting extra toenemen. Het kabinet heeft dinsdagavond 2 november extra maatregelen aangekondigd om de snelle verspreiding van het virus af te remmen. Omdat we het belangrijk vinden jou, jouw naasten en onze collega's te beschermen én we onze zorg en begeleiding beschikbaar willen houden, hebben we extra maatregelen genomen. Wat dit concreet betekent, hebben we op een rijtje gezet:

De poliklinieken zijn open. Om elkaar op een veilige manier te kunnen ontmoeten, vragen wij onze cliënten vooraf of ze coronaklachten hebben en als dat het geval is, de afspraak te verzetten of om te zetten naar een digitale afspraak. We vragen cliënten, familie, naasten, leveranciers en andere bezoekers een (niet-medisch) mondkapje te dragen en elkaar de ruimte te gunnen. Bij elke locatie is het mogelijk om handen te wassen of te desinfecteren. 

De groepsbehandelingen kunnen door gaan. Gun jezelf en anderen de ruimte door zo veel mogelijk anderhalve meter afstand te houden. Bij ziekteverschijnselen blijf je thuis en laat je je testen. Ook als je gevaccineerd bent. Onze hulpverleners dragen tijdens de groepsbehandelingen een mondneusmasker. 

Mondkapjes (niet-medisch) zijn opnieuw verplicht op alle publieke locaties binnen waar geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden. 

Huisbezoeken (incl. FACT) en de outreachende contacten zijn waar mogelijk en gewenst fysiek . Er is een protocol huisbezoeken met creatieve oplossingen om elkaar veilig en bij de cliënt thuis te ontmoeten. Maar ook hiervoor geldt dat het contact deels nog via digitale weg blijft verlopen. 

Ook als het gaat om crisis, spoed of IHT wordt eerst gekeken of met beeldbellen kan worden volstaan. Wanneer de cliënt toch naar Kloetinge moet komen of de cliënt thuis bezocht dient te worden, gelden dezelfde maatregelen als bij poliklinische bezoeken en huisbezoeken.

De zorg en begeleiding in de klinieken, beschermende woonvormen en opvanglocaties is in de afgelopen maanden doorgegaan. Uiteraard wel met alle benodigde maatregelen om besmettingen te voorkomen. 

Ook de zorg aan cliënten die verplichte zorg ontvangen (GGZ en forensisch en reclassering) is tijdens de coronaperiode (op aangepaste wijze) doorgegaan en blijven we voortzetten.

De werkleerbedrijven (WLB), inclusief werkgebouw De Motte in Kloetinge en de winkelvoorzieningen zijn open. Bij bezoek aan onze werkleerbedrijven vragen we je een (niet-medisch) mondkapje op te zetten.

Bezoek van familie en naasten aan onze cliënten en bewoners is toegestaan. Bezoek vindt op een veilige manier plaats, bij voorkeur buiten de afdeling of woon- en opvanglocatie of daartoe speciaal aangewezen ruimte. Ook hierbij blijven de hygiënemaatregelen, het dragen van een mondkapje en het houden van afstand gelden.

Afhankelijk van het gebouw, de veiligheid of het besmettingsgevaar kan het aantal bezoekers naar beneden worden bijgesteld door de betreffende afdeling. Als fysiek bezoek niet mogelijk is, gaan we altijd op zoek naar alternatieve manieren. Bijvoorbeeld beeldbellen of whatsappen. 

Het zitgedeelte van het EPlaza in Kloetinge is open voor cliënten, bezoekers en medewerkers. Ook hier gelden de belangrijkste hygiënemaatregelen: niet komen bij klachten, handen desinfecteren, zo veel mogelijk anderhalve meter afstand houden en een mondkapje dragen. Aan tafel mag het mondkapje af. Ook blijft het mogelijk om bij het Eplaza en ook bij Lunchcafé Van de KooK maaltijden af te halen.

Het coronavirus heeft gevolgen voor cliënten die in zorg zijn bij Emergis,  hun naastbetrokkenen en de hulpverlening om de cliënt heen. Soms is de zorg tijdelijk stop gezet of wordt het op een andere manier aangeboden. Daardoor ontstaat er soms twijfel of zijn er onduidelijkheden en vragen.  Lees hier meer over op de pagina: voor familie en naastbetrokkenen. 

Heb je naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen?
Bekijk hier de meest gestelde vragen en antwoorden

Afbeelding
Afbeelding van het coronavirus

Meer informatie over het coronavirus, de besmettelijkheid en de kans op verspreiding is te vinden op de website van het RIVM.

Meer informatie over de verschillende maatregelen die gelden in Zeeland is te vinden op de website www.zeelandveilig.nl.

Voor mensen met een verstandelijke beperking is er de website www.corona.steffie.nl. Op deze website legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het nieuwe coronavirus op een eenvoudige manier uit.

Bij vragen over je gezondheid kun je terecht bij je eigen huisarts en algemene vragen over het virus kunnen gesteld worden via: 0800 13 51. GGD Zeeland is voor vragen over het virus te bereiken van maandag tot en met vrijdag via: 0113 24 94 80 van 08.00 tot 17.00.

Downloads