We zijn er voor je  

Huiselijk geweld

In elke relatie en in ieder gezin is er wel eens ruzie. Dat is heel normaal. Maar soms gebeuren er dingen die niet normaal zijn. Je wordt bijvoorbeeld uitgescholden, vernederd of bedreigd, je wordt geslagen, geschopt of van de trap geduwd, of je moet seks hebben terwijl je dat niet wilt. Deze dingen noemen we huiselijk geweld. Huiselijk geweld komt vaak voor en gebeurt meestal thuis, in het gezin.
Omdat we in deze coronatijd meer thuis werken en leven en minder sociale contacten hebben en afleiding hebben, kan dat betekenen dat de spanningen thuis meer oplopen. Dit kan de kans op fysiek, psychisch of seksueel geweld vergroten. Juist nu willen we je graag laten weten waar je terecht kunt als je jezelf niet veilig voelt of als je een vermoeden hebt van huiselijk geweld bij een ander.

Minister De Jonge: “Als het thuis niet veilig is, is deze tijd extra zwaar. Juist nu mag slachtoffers niets in de weg staan om huiselijk geweld te melden. Iedere drempel om te melden moeten we wegnemen. Het codewoord bij de apotheek is een extra mogelijkheid voor slachtoffers om hulp te vragen.”

Vrouw en kind

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Dat kunnen zijn: partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. Het gaat bij huiselijk geweld om lichamelijke, seksuele en psychische vormen van geweld. Vormen van huiselijk geweld zijn bijvoorbeeld kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel misbruik, eergerelateerd geweld, partnergeweld en ex-partnergeweld. 

Slachtoffers van huiselijk geweld
Vrouwen vormen de grootste groep slachtoffers. Maar ook mannen, kinderen en ouderen zijn slachtoffer van huiselijk geweld. Huiselijk geweld komt binnen alle lagen en groeperingen van de bevolking voor. Er kan sprake zijn van opzettelijke mishandeling, maar dit is niet altijd het geval. Soms kunnen mensen de zorg voor hun naasten of cliënten niet meer aan. In zo’n situatie kan hun gedrag ontsporen met mishandeling tot gevolg.

Bron: Rijksoverheid

Veilig Thuis
Veilig Thuis Zeeland is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in Zeeland. Iedereen kan hier terecht voor informatie, advies en ondersteuning. Of je nu slachtoffer, pleger, professional of omstander bent.

We doorbreken onveilige situaties en werken samen om te zorgen voor een veilige situatie. Of het nu om kinderen, volwassenen of ouderen gaat. Je bezoek aan de website veiligthuiszeeland.nl is een goede stap, want iedereen verdient een veilig thuis. Een andere goede stap naar een oplossing voor huiselijk geweld en kindermishandeling is erover praten. Dit kan met de deskundige medewerkers. De medewerkers van Veilig Thuis zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, gratis bereikbaar via 0800 – 2000.

Seksueel geweld
Het Centrum Seksueel Geweld is er voor iedereen die kortgeleden te maken heeft gehad met een ongewenste seksuele ervaring. Je kunt veilig en anoniem contact zoeken met het centrum. Als je wilt, worden er artsen, verpleegkundigen, psychologen, politie of andere hulpverleners ingeschakeld. Je kunt 24/7 om hulp vragen. Het Centrum Seksueel Geweld bevindt zich in alle regio’s van Nederland. Er is dus altijd hulp in de buurt. Bel 0800 - 0188 (24/7 bereikbaar). 

Met het codewoord ‘masker 19’ kunnen slachtoffers van huiselijk geweld vanaf 1 mei bij de apotheek een melding doen van huiselijk geweld. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming en apothekersorganisatie KNMP hebben afgesproken om met deze nieuwe mogelijkheid het melden van huiselijk geweld laagdrempeliger te maken. 

Alle apotheken in Nederland ondernemen actie als iemand het codewoord noemt. Als een slachtoffer het codewoord ‘masker 19’ gebruikt bij de apotheek, en alleen is, nodigt de apotheker diegene uit om in een aparte ruimte samen Veilig Thuis te bellen. Als het slachtoffer samen met een ander de apotheek bezoekt, neemt de apotheker zelf contact op met Veilig Thuis.

Huiselijk geweld melden kan in eerste instantie door telefonisch contact op te nemen met Veilig Thuis of – bij een levensbedreigende situatie – met de politie. In sommige gevallen is het voor slachtoffers lastig om te bellen zonder dat de dader dit merkt, zeker nu iedereen tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk thuis is. Ben je slachtoffer van huiselijk geweld of heb je vermoedens van huiselijk geweld in je omgeving? Je kunt iets doen door erover te praten of door advies te vragen. In alle gevallen kun je via 0800-2000 terecht bij Veilig Thuis. Ben je in direct gevaar? Bel dan 112.

Door het corona-virus zijn kinderen de laatste tijd veel meer thuis dan ze gewend zijn. En dat is niet voor iedereen fijn. Bijvoorbeeld als er thuis iemand aan je zit terwijl je dat niet wilt. Als iemand aan je zit en dat voelt niet oké, dan noemen we dat seksueel misbruik. En er zijn drie belangrijke dingen die je hierover moet weten:

  • Het is niet jouw schuld
  • Niemand mag op die manier aan jou zitten
  • Je kunt hulp krijgen; jij bent niet alleen. 

Kijk eens op de website #nietjouwschuldOp deze website vind je meer informatie over seksueel misbruik. Over hoe jij je kunt voelen en hoe je hulp kunt krijgen. Ook nu, tijdens corona, zijn wij voor jou bereikbaar.

Wil  je eens met een professional praten over het thema 'ik voel me thuis niet veilig'? Neem contact op met één van deze professionele hulplijnen.

Acuut hulp nodig?
Als je niet in behandeling bij ons bent, bel je de huisarts of de huisartsenpost. Als het nodig is nemen zij contact met ons op. Ben je wel in behandeling bij ons, dan kun je zelf bellen naar het secretariaat van jouw behandelaar.